English

Dermatovenerologijos naujienos 2019


KONFERENCIJOS PROGRAMAREGISTRACIJA:


Registracijos tipas 
Ankstyvoji registracija

iki 03.18
Vėlyvoji registracija

nuo 03.19 iki 04.05
On-site registracija

vietoje
 
Gydytojai/Rezidentai
LDVD nariai 

€20.00   €40.00  €60.00
 
Gydytojai/Rezidentai
ne LDVD nariai

 €60.00  €80.00  €90.00

 Studentai

 €15.00  €30.00 €45.00 Prašome registruotis užpildant žemiau esančią formą:


Pilnai užregistruoti į konferenciją būsite, kai atliksite mokėjimus pagal pasirinktą registracijos tipą.
(You will be registered to a conference after you provide a payment to account given below)

Mokėjimai už registracijas / Payments for registrations

Mokėjimai už registracijas atliekami į / Payments are made to: 

UAB "Kontempus" 
sąskaitą/account LT15 7300 0101 4627 8308


Mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodant už ką mokama – Registracijos mokestis už Vardenis Pavardenis /
Please indicate in the payment Name and Surname of the registered person


Kilus klausimams prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą:
 
If you have any questions do not hesitate to contact conference secretariat:


UAB "Kontempus"
tel. + 370 618 77177
email: info@bkp.lt