English

Dermatovenerologijos naujienos 2018

KONFERENCIJOS PROGRAMAREGISTRACIJA:INTERNETINĖ REGISTRACIJA BAIGTA, PRAŠOME REGISTRUOTIS RENGINIO METU

Pilnai užregistruoti į konferenciją būsite, kai atliksite mokėjimus pagal pasirinktą registracijos tipą.
(You will be registered to a conference after you provide a payment to account given below)

Mokėjimai už registracijas / Payments for registrations

Mokėjimai už registracijas atliekami į / Payments are made to: 

UAB "Baltijos konferencijos partneriai" 
sąskaitą/account LT55 7044 0600 0790 2474, 


Mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodant už ką mokama – Registracijos mokestis už Vardenis Pavardenis /
Please indicate in the payment Name and Surname of the registered person


Kilus klausimams prašome kreiptis į konferencijos sekretoriatą:
 
If you have any questions do not hesitate to contact conference secretariat:


UAB "Baltijos konferencijų partneriai"
tel. + 370 618 77177
email: darius@bkp.lt